Bio potraviny

06. 06. 2013

Čo sú biopotraviny?

Dalo by sa povedať, že jednoduchá definícia organického, ako potravinového, tak aj poľnohospodárskeho systému, je, že je antichemický. Je pravda, že ekologickí poľnohospodári musia udržiavať svoje rastliny, pôdu a vodu bez chemikálií. Aby si však mohli dať na zeleninu označenie bio, musia splniť ešte množstvo ďalších podmienok. A môžete sa staviť, že ekologickí farmári robia oveľa viac, než len vynechávajú pesticídy. Život ekologického farmára je naplnený podrobným vedením záznamov, testovaním a opakovaným testovaním a prekvapivými kontrolami.

Ekologickí farmári musia spĺňať prísne normy a odhaliť svoje účtovné knihy vždy, keď sa na to inšpektori pýtajú. Pozemok musí byť tiež bez chemických zvyškov minimálne tri roky. Nie sú povolené žiadne splaškové kaly na hnojivo, žiadne rastové hormóny ani antibiotiká. Nie je to ľahká hra, najmä v týchto časoch, keď po vetre môžu lietať geneticky modifikované organizmy a postreky pesticídov. Dokonca aj vtedy, keď biopotraviny opustia farmu, záznamy musia preukázať, že boli prepravené bez toho, aby sa zmiešali s neekologickými potravinami, a že obal nebol poškodený, ošetrený alebo ožiarený. Nie je to ľahké. Ale je toho viac.

Biopotraviny a ekologické poľnohospodárstvo predstavujú filozofiu, ktorá presahuje len kvalitu potravín. Usiluje sa o zachovanie integrity celého potravinového reťazca – rastlín, pôdy, vzduchu, vody, zvierat a ľudí. Všetci sme súčasťou toho istého ekosystému. Potraviny nepochádzajú zo supermarketov. 

Potrava pochádza zo zeme a od zvierat žijúcich na zemi. Na úrodnej pôde rastú zdravšie rastliny pre zdravšie zvieratá a zdravších ľudí. Ekologickí farmári sa snažia všetky tieto prvky zvládať harmonicky. Sú presvedčení, že výživnú vegetáciu možno vyprodukovať len tak, že to, čo bolo vyňaté, vrátime späť do pôdy a že „zelený“ (ekonomicky zdravý) hnoj a kompost to dokážu lepšie ako syntetické hnojivá. Podľa ich názoru sú plodiny pestované ekologickými metódami dostatočne odolné voči škodcom a chorobám bez použitia chemikálií a riziká chemikálií v poľnohospodárstve ďaleko prevažujú nad výhodami.

Ekologickí farmári veria, že hoci pesticídy produkujú veľké množstvo lacných potravín, vytvárajú vyššie náklady v iných sektoroch spoločnosti. Jedlo je lacné, ale čistenie je prehnané. Spotrebitelia môžu ušetriť v supermarkete, ale o tieto úspory prichádzajú prostredníctvom daňových odvodov, dotácií pre agropodnikanie a superfondov – všetko potrebné na nápravu výsledkov chemického poľnohospodárstva.

Čas, náklady a problémy venované obnove čistého vzduchu, vody a pôdy – v tejto a nasledujúcej generácii – sú väčšie než akékoľvek výhody, ktoré ponúkajú pesticídy. Nielen to, ekologickí farmári tvrdia, že keďže rastúci dopyt zo strany spotrebiteľov tlačí ceny nadol, ekologické produkty môžu lepšie konkurovať konvenčnej výrobe.

Ekologickí farmári sú v podstate správcami pôdy a manažérmi trvalo udržateľného poľnohospodárstva. To znamená, že chcú, aby bola pôda životaschopná na pestovanie potravín pre budúce generácie. Malej rodinnej farme, ktorá bola kedysi základom  spoločnosti, hrozí zánik.

Stanú sa zdravé potraviny ďalším dovážaným produktom? Ekologickí farmári a všetci propagátori trvalo udržateľného poľnohospodárstva chcú zabrániť tomu, aby naše deti zdedili planétu v kríze s toxickým odpadom a globálnym otepľovaním. Namiesto toho chcú vytvoriť dedičstvo úrodnej pôdy, ktorá bude produkovať zdravé potraviny pre budúce generácie.

Najnovšie články

Čo je rakovina? Čo je rakovina? 22. 05. 2018
Naturopatia Naturopatia 10. 08. 2017

Social

Adresa

Mgr. Silvia Panáková, B.N.HM
Brnianska 1
911 05 Trenčín

Hodiny

Po - Pi
09:00 - 18:00

© 2022-2024 Zdravie z naturopatie. Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga